Tekiah Gedolah

Available as a Rosh Hashanah card
Ref:
Date:
Location:
Photographer:

Tekiah Gedolah

Available as a Rosh Hashanah card
Ref:
Date:
Location:
Photographer: